Skip to content

Poslovni engleski

Opšti kurs poslovnog engleskog jezika

Opšti kurs poslovnog engleskog jezika je fokusiran na specifične potrebe savremenog poslovanja. Oblast poslovanja koje pokriva kurs je raznovrsna i široka tako da je osnovni cilj kursa osposobiti polaznike za elementarnu komunikaciju u svakoj od njih. Za početak, važno je znati kako komunicirati na engleskom jeziku na poslovnim sastancima, seminarima, poslovnim putovanjima, pismenim ili telefonskim putem. Polaznici ovog kursa naučiće da koriste vokabular i termine shodno situacijama u kojima se nalaze i oblasti u okviru koje se vodi konverzacija.

Poslovni engleski za zaposlene u turističkim agencijama

Poslovni engleski za zaposlene u turističkim agencijama je specijalizovani kurs engleskog jezika namenjen svima koji se bave turizmom. U potpunosti je prilagođen sektoru turizma i radu u turističkim agencijama. Kurs pokriva sve tematske i leksičke oblasti kojima je potrebno ovladati kako bi komunikacija, kako pismena, tako i usmena, sa poslovnim partnerima iz inostranstva (tur-operaterima, inkoming agencijama itd) protekla bez teškoća.

Poslovni engleski za ekonomiste, menadžere i bankare

Poslovni engleski za ekonomiste, menadžere i bankare je kurs engleskog jezika namenjen svima koji se bave finansijama. Cilj ovog kursa je da se zaposlenima u oblasti ekonomije, menadžmenta i bankarstva olakša obavljanje svakodnevnih zadataka. Kurs svojom tematikom pokriva ključne finansijske oblasti poput međunarodne trgovine, kreditnih poslova, računovodstva i upravljanja imovinom. Tokom trajanja kursa se uvežbavaju neophodne veštine poput telefoniranja, pregovaranja, držanja prezentacija i pisanja finansijskih izveštaja, kao i poslovna korespondencija vezana za finansijsku tematiku.

Poslovni engleski u marketingu

Poslovni engleski u marketingu je kurs engleskog jezika namjenjen svima koji se bave marketingom u najširem smislu ove reči. Cilj ovog kursa je da se polaznici upoznaju sa specijalizovanim terminima iz svakodnevnog marketinškog posla i da poboljšaju svoju sposobnost komunikacije na engleskom jeziku u situacijama koje sam posao nameće. Kurs svojom tematikom pokriva ključne oblasti marketinga poput istraživanja tržišta, marketing strategije i odnosa sa javnošću.

Tailor made

Iz ponude posebno izdvajamo Tailor made kurseve, skrojene po meri za konkretne potrebe vaše profesije, pri čemu se nastava održava u prostorijama vaše kompanije. Vrši se detaljno skeniranje potreba svakog zaposlenog u vašoj firmi, njegovog radnog mesta, sektora u kome radi i svakodnevnih aktivnosti koje obavlja na poslu, i u skladu sa tim se izrađuje poseban nastavni plan i program. Profesori se ne ograničavaju na korišćenje jednog udžbenika, već se materijali kombinuju u zavisnosti od vaših potreba i dobijaju na svakom času.

Sector specific

Budući da svaki sektor koristi svoju specifičnu terminologiju, Sector specific kursevi prilagođeni su vašoj struci i delatnosti kojom se bavite. Ovaj kurs podrazumjeva da se pored opštih jezičkih vještina, koje su neophodne svakom polazniku, kurs obogaćuje odgovarajućom leksikom iz vaše oblasti poslovanja i svakodnevnih situacija na poslu.

Refresh your English

Centar nudi i jednomjesečne kratke kurseve koji imaju za cilj da osvježe vaše znanje stranog jezika. Reč je o kursu Refresh your English, gde je akcenat isključivo na konverzaciji.

Home tuition

Svim menadžerima, direktorima i vlasnicima kompanija, koji zbog prirode svog posla nisu u prilici da prisustvuju nastavi u našem Centru, u prilici smo da ponudimo Home tuition obuku, koja omogućava rad sa profesorom u komforu sopstvenog doma.

Bosanski za strance (Learn Bosnian)

Obzirom da u poslednje vrijeme mnoge internacionalne kompanije vide Bosnu i Hercegovinu kao primamljivo mjesto za strana investiranja, svim internacionalnim kompanijama koje za menadžere postavljaju ljude iz svojih matičnih zemalja, Škola stranih jezika Astra u mogućnosti je da ponudi obuku Bosanski za strance.

Imaš pitanja? Kontaktiraj nas.